Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe (klawiszowe) potrafią znacząco przyspieszają pracę z komputerem.

Skrót klawiszowy to wciśnięcie jednego lub kombinacji kilku klawiszy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe skróty pomagające w przyspieszeniu wykonania czynności wykonywanych na komputerze.

Plus pomiędzy oznaczeniem klawiszy oznacza iż przy wciśnięty pierwszym klawiszu wciskamy następnie np. ctrl + c wciskamy najpierw klawisz ctrl a następnie klawisz c (nie puszczając klawisza ctrl)

 

Skróty ogólne

 • Ctrl+C - kopiuj zaznaczony element ( pamięta ostatni zaznaczony element)
 • Ctrl+V - wklej zaznaczony element ( możemy wklejać go wielokrotnie)
 • Ctrl+X - wytnij zaznaczony element
 • Ctrl+Z - cofa ostatnią wykonaną operację
 • Ctrl+Y - powtarza ostatnią operację
 • Ctrl+F - pozwala wyszukać tekst w aktywnym oknie
 • Ctrl+S - zapisuje bieżący dokument (jeśli plik nie był wcześniej zapisany wyskoczy okienko z opcjami zapisu)
 • Ctrl+A - zaznacz wszystko
 • Ctrl+P - otwiera się okno drukowania
 • Print Screen ( PrtSc ) - wykonuje zrzut ekranu (aktualny obraz) i kopiuje go do schowka
 • Znaczek Windows+L - blokada ekranu komputera
 • Znaczek Windows+D - pokaż pulpit, wszystkie okna są minimalizowane
 • Znaczek Windows+E - otwiera okno eksploratora windows
 • Ctrl++ - powiększa bieżący obraz
 • Ctrl+- - pomniejsza bieżący obraz
 • Delete - usuń zaznaczony element do kosza
 • Shift+Delete - usuń zaznaczony element z pominięciem kosza
 • Alt+F4 - zamyka bieżące okno
 • Alt+Tab - przełącza między aktywnymi oknami
 • Ctrl+Shift+Esc - otwiera menadżera zadań systemu windows
 • Ctrl+Shift - przełącza język klawiatury
 • Shift+F10 - wyświetla menu kontekstowe ( dostępne pod prawym przyciskiem myszy)