Przydatne informacje

  • Skróty klawiaturowe

    Skróty klawiaturowe (klawiszowe) potrafią znacząco przyspieszają pracę z komputerem - mają zastosowanie zarówno w systemie operacyjnym jak i w poszczególnych programach